"Harmsapuksti"
Instalācija

Telpiskas ilustrācijas ar animāciju un skaņu diviem Daniila Harmsa stāstiņiem - "Zaudējumi" un "Četras ilustrācijas tam, kā jaua ideja apstulbina cilvēku, kurš tai nav gatavs".

Skaņa - Ernests Ansons un Tālis Šilde, animators - Oskars Veilands, asistente - Evita Melnbārde.
Darbs 2013. gadā izstādīts grupas izstādē "Summertime Readings" Cēsu Mākslas festivālā un Viļņas Laikmetīgās mākslas centrā Lietuvā.

///

"Kharmsbeat" 
Installation

Three dimensional illustrations with sound and animation for two Daniil Kharms stories - "Loses" and "Four illustrations of how new idea stuns unprepared man".

Sound - Ernests Ansons and Tālis Šilde, animator - Oskars Veilands, asistant - Evita Melnbārde.
Work in 2013 shown in group exhibition "Summertime Readings" at Cēsis Art Festival, Latvia and Contemporary Art Centre, Vilnius, Lithuania.

 

Built with Berta.me