"Seriāls" 
Personālistāde

Finierī frēzēti zīmējumi, porcelāns, augstspiedums.
Seriālās tehnikās veidoti darbi par atkārtošanos, rutīnu, automātismu un seriālās tehnikās radītiem darbiem.
Edgars Jurjāns bija tik laipns ka uzrakstīja šo tekstu pēc mūsu sarunām topošo izstādes priekšmetu izgatavošanas sakarā. "Tikai es rakstīšu krieviski!" Edgars teica. "Davai!" es atbildēju.

Darbs izstādīts:
2014. gadā Ventspils Kultūras centrā "Jūras vārti" Latvijā; 2013. gadā Laikmetīgās Mākslas centrā "Kim?" Latvijā; 

///

"Series" 
Solo Show

Plywood, porcelain, prints.
Works created using serial techniques about repetition, routine, automatism and art works created in serial techniques.
After couple of conversations about some pieces in my upcoming exhibition my friend Edgars Jurājns was so kind and wrote this text. "But I will write it in russian!" Edgars said. "Davai!" I repied.

Work was exhibited:
2014 Ventspils Culture Centre "Jūras vārti" Latvia; 2013 Contemporary Art Centre "Kim?", Riga, Latvia.

Built with Berta.me