------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Seriāls" 
Finierī frēzēti zīmējumi, porcelāns, augstspiedums.

Seriālās tehnikās veidoti darbi par atkārtošanos, rutīnu, automātismu un seriālās tehnikās radītiem darbiem.

Edgars Jurjāns bija tik laipns ka uzrakstīja šo tekstu pēc mūsu sarunām topošo izstādes priekšmetu izgatavošanas sakarā. "Tikai es rakstīšu krieviski!" Edgars teica. "Davai!" es atbildēju.

Darbs 2013. gadā izstādīts Laikmetīgās Mākslas centrā "Kim?" Latvijā. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Series" 
Plywood, porcelain, prints.

Works created using serial techniques about repetition, routine, automatism and art works created in serial techniques.

After couple of conversations about some pieces in my upcoming exhibition my friend Edgars Jurājns was so kind and wrote this text. "But I will write it in russian!" Edgars said. "Davai!" I repied.

Work in 2013 shown in Contemporary Art Centre "Kim?", Riga, Latvia.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Built with Berta.me